×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudli ste heslo?

Rozhovor p. Trstenského s dnes už neexistujúcim portálom nmky.sk z roku 2014

Jozef Trstenský – Do roku 2018 chcem zrekonštruovať všetky novomestské komunikácie

Publikované: 07. Nov 2014 / 09:55 h

Dňa 15. novembra pristúpia Novomešťania k volebným urnám a zvolia si nového primátora a mestské zastupiteľstvo, ktoré ich bude zastupovať ďalšie volebné obdobie. Jedným z troch kandidátov na post primátora mesta Nové Mesto nad Váhom je aj 54-ročný absolvent Vysokej školy ekonomickej, súčasný primátor mesta Nové Mesto nad Váhom, Jozef Trstenský. Jozef Trstenský kandiduje za stranu SMER-SD, s podporou koalície strán Strana demokratického Slovenska, Slovenská národná strana a NOVÁ DEMOKRACIA. Jozef Trstenský bol členom strany ĽS- HZDS z ktorej vystúpil a nie je členom strany SMER-SD.

NMKY : Pán Trstenský, ste aktívnym politikom a primátorom už 18 rokov. Máte teda bohaté skúsenosti. Ste Novomešťan, vaši protikandidáti sú politicky neskúsení, máte podporu najsilnejšej strany na Slovensku SMER-SD, ktorá má v oblasti Nového Mesta silné zázemie, dá sa teda povedať, že ste jasným favoritom tohtoročných komunálnych volieb v Novom Meste nad Váhom….

Jozef Trstenský : Ako povedal pre váš magazín môj kolega pán ing. Špánik, všetci sme na jednej štartovacej čiare. Je pravdou, že mám za sebou dlhoročnú politickú kariéru a naopak, moji protikandidáti sú politicky neskúsení. To však vytvára určitú špecifickosť týchto volieb. Samozrejme som presvedčený o tom, že tieto voľby vyhrám, inak by som do nich nešiel.

NMKY : Mohli by ste sa napriek tomu, že Vás skoro každý Novomešťan pozná, predstaviť našim čitateľom ?

Jozef Trstenský : Narodil som sa 22. decembra 1959 a celý svoj doterajší život som prežil v Novom Meste nad Váhom. Strednú priemyselnú školu strojnícku som taktiež absolvoval doma. Následne moje študijné roky smerovali na Vysokú školu ekonomickú, ktorú som ukončil v roku 1983. Moje prvé zamestnanie bolo vo firme Vzduchotechnika a.s, kde som pracoval do roku 1992. V rokoch 1992 – 1996 som pôsobil na daňovom úrade a od roku 1996 vykonávam funkciu primátora mesta Nové Mesto nad Váhom. Na dôvažok ešte spomeniem, že v rokoch 1994 – 1996 som vykonával neplatenú funkciu zástupcu primátora mesta. Od roku 2001 pôsobím v štruktúrach Trenčianskeho samosprávneho kraja. V roku 1997 som sa oženil, mám manželku Ľubomíru a dcéru Timeu. Vždy som mal rád šport, aktívne som sa venoval futbalu, kde som spolu so svojimi spoluhráčmi vybojoval pre Nové Mesto nad Váhom postup do žiackej ligy a prvej dorasteneckej ligy. Mám rád hudbu, kde v rámci žánrov preferujem hlavne dychovku.

NMKY : Nové Mesto nad Váhom je mestom, kde sa v mnohých veciach koná a nerozpráva sa o nich. Spomeňme napríklad vybudovanie Zberného dvora, opravu ciest, prerábka Spoločenského domu, kina, výstavba zariadenia pre seniorov, výstavba nájomných bytov, zrevitalizovanie parkov, atď… V čom je Nové Mesto nad Váhom iné oproti svojim susedom, kde sa v mnohých týchto veciach tápa ?

Jozef Trstenský : Vždy som sa snažil o to, aby sme ako mesto mali čo najoptimálnejšiu organizačnú štruktúru. Mnohé s nami podobné mestá majú niekedy až o 20% väčší aparát pracovníkov, čo je logicky tlak na vyššie náklady na mzdy a prevádzku. Ak si to prepočítate na peniaze, je to ročne skoro 200 000 €. Ak si to prenásobíte 15 rokmi, je to už 3 000 000 €. Dovolím si tvrdiť, že toto je jeden z rozhodujúcich faktorov. Ako druhú našu výhodu vidím to, že sme si ponechali svoje príspevkové organizácie. Napríklad iné mestá sa zbavili Technických služieb a dnes sú v stave prepálacania drahých faktúr. Dnes máme 370 € aktív na občana, čo si myslím je jednoznačným znakom dobrého hospodárenia a možnosti nášho napredovania v Novom Meste nad Váhom.

NMKY: Mohli by ste v krátkosti predstaviť priority Vášho volebného programu ?

Jozef Trstenský : Chceme pokračovať v budovaní mestských nájomných bytov. Zaväzujem sa k vybudovaniu minimálne 65 nájomných bytových jednotiek v kasárňach Spojovacieho vojska. Chceme premeniť kasárne na nové, moderné novomestské sídlisko s komplexnou občianskou vybavenosťou, obchodmi, službami, ihriskami.

Dlhodobým problémom nášho mesta je neexistencia kúpaliska. Aj keď z hľadiska ekonomického to nie je šťastná investícia, občania sa jeho výstavby dožadujú. Od roku 2008 sme sa v súčinnosti so súkromnou firmou sústredili na rozvoj Zelenej Vody kde mal dnes stáť funkčný aquapark. Nechcem sa vyhovárať, ale naše plány skutočne zahatala hospodárska kríza a nepotvrdili sa nám ani hypotézy o výskyte teplej vody v hĺbke približne 800 metrov. Preto som sa rozhodol, že zadám vypracovanie teórie zrealizovateľnosti, kde posúdime ekonomické, technické a finančné výstavby nového letného kúpaliska. Máme dve možnosti. Na ulici Bzinskej za kasárňami mesto disponuje 7 hektármi pozemkov, alebo sa vrátime s s výstavbou na Zelenú Vodu. Je to však veľmi náročná a drahá investícia a preto možno príde k situácii, že spojíme parlamentné voľby s miestnym plebiscitom, kde občania sami rozhodnú o tejto nákladnej investícii. Môžem však už dnes potvrdiť, že mesto sa do výstavby novomestského kúpaliska pustí s plnou vervou.

Ďalšou prioritou je presťahovanie Technických služieb do areálu bývalých vojenských skladov na ulici Banská. Tým sa nám uvolní priestor na sídlisku Rajková, kde plánujeme búranie budov a priestor sa využije na vybudovanie ďalších parkovacích miest na vyriešenie dlhodobý problém s parkovaním.

Ďalšou mojou ambíciou je do roku 2018 zrekonštruovať všetky cesty, chodníky, parkoviská a vnútrobloky, ktoré neboli opravené po roku 2000.

Podporujem aktivity predsedu TSK, ktorý chce vybudovať “Vážsku cyklotrasu”, ktorá by bezpečne umožnila cyklistický prechod občanov na Zelenú Vodu. Cyklotrasa by smerovala cez ulicu Trenčiansku, Kočovskú popod lávku, ktorá ide cez Biskupický kanál Váhu cez záhradkárske osady a vyšli by sme naproti lávky cez Váh a s jedným prechodom pre chodcov by sme sa tak relatívne bezpečne dostali až na Zelenú Vodu.

Na základných školách zrealizujeme projekt “Otvorené dielne” s cieľom pripraviť žiakov na štúdium na stredných školách a zabezpečiť tak našim podnikom a podnikateľom dostatok pracovnej sily. Zároveň týmto projektom chceme dať našim mladým väčšiu možnosť profesionálne sa uplatniť doma.

NMKY : Ako sa pozeráte na energetickú bezpečnosť Nové Mesta nad Váhom? V súvislosti s dnešnou situáciou s plynom sa vynára otázka, či vo svojom volebnom programe plánujete väčšiu nezávislosť Nového Mesta na tejto surovine, keďže dnes je plyn hlavnou surovinou pri výrobe tepla a teplej vody ?

Jozef Trstenský : Napriek súčasnej situácii, kde nám hrozí plynová kríza verím v to, že veľká politika je v zásade jeden veľký obchod a obchodníci sa nakoniec vždy dohodnú. Popri tom nie som veľký fanúšik alternatívnych a diverzifikovaných zdrojov. Pri drevoštiepke vidím napríklad okrem iného aj nebezpečenstvo zhoršenia životného prostredia. Preto som zástancom kogeneračných jednotiek s možnosťou výroby elektrickej energie, ktorú budú prínosom pre občanov okrem iného aj tým, že prípadné výnosy z výroby elektrickej energie a jej predaja by sme vedeli použiť na celkové zníženie ceny tepla pre našich občanov.

NMKY : Ako si predstavujete Nové Mesto budúcnosti? Zostane malým vidieckym, priemyselným mestečkom, alebo si ho viete predstaviť aj inak ?

Jozef Trstenský : Budem hovoriť za seba. Myslím si, že takto, ako je to dnes, nám to vyhovuje. Mali by sme však urobiť všetko preto, aby sme neustále skvalitňovali prednosti malého 20-tisícového mesta s dobrou infraštruktúrou, polohou, či prostredím. Úlohou mesta je vytvárať také podmienky na život, aby sa naši občania cítili dobre. Mali by sme sa teda viac zamerať na kvalitu života. Musíme vytvárať podmienky pre primeranú dostupnosť služieb, dostatočnú výstavbu bytov, v rámci našich možností zabezpečovať dostatok práce, zabezpečiť fungujúce školstvo, zdravotnú starostlivosť. Zhrniem to do jednej vety. Chcem docieliť, aby boli Novomešťania na svoje malé mestečko hrdý.

NMKY : Myslíte si, že výstavba nájomných bytov je maximum toho, čo môže radnica urobiť pre zamedzenie trvalého úbytku obyvateľov? Neuvažujete ako jeden z vašich protikandidátov nad vybudovaným určitých parciel ktoré by boli za režijné ceny ponúkané občanom na výstavbu rodinných domov ?

Jozef Trstenský : Mesto nemá kapacity nato, aby pozemky skupovalo, prebudovávalo a následne občanom ponúkalo. Toto je podľa mňa priestor pre súkromnú sféru. Máme 715 nájomných bytov, ktoré dávajú našim občanom dobrý základ pre vybudovanie si stabilnej štartovacej pozície pre budovanie si kariéry a kvalitného rodinného zázemia. V tomto ja vidím našu úlohu. Ostatné je na onom mladom človeku, respektíve rodine. Kedysi povedal americký prezident Clinton, že každý Američan by mal mať svoj rodinný dom. Prišli toxické úvery a spolu s nezodpovednou politikou sme sa dostali dnes do stavu, v ktorom sme a netreba ho bližšie popisovať. Dnes stojí meter štvorcový stavebného pozemku na Bzinskej ulici so všetkým sieťami 46 €, čo si myslím je pomaly už cenou nákladovou. Takže si myslím, že základné podmienky už dnes máme v meste vybudované.

NMKY : Mnoho mladých ľudí sa sťažuje na neexistenciu kultúry v Novom Meste, respektíve na jej jednostrannú orientáciu…

Jozef Trstenský : Koľko ľudí, toľko chutí. Bolo by dobré, keď niekto tvrdí, že v Novom Meste chýba kultúra, aby ju presne špecifikoval, o aký druh kultúry ide, ja som diskusii v tomto smere otvorený. Z môjho pohľadu mesto vytvorilo a vytvára dostatočný priestor nato, aby zabezpečovalo možnosti preto, aby si každý v rámci ponuky vybral. Podporujeme mnoho aktivít či už folklórnych súborov, dychových hudieb ale samozrejme aj mladých ľudí, kapiel, podporujeme maliarov, sochárov, či fotografov pôsobiacich v Novom Meste, alebo našich rodákov. Vyberiem. Máme tu festival Aničky Jurkovičovej, ktorý je celoslovenským, či dokonca medzinárodným festivalom, podporujeme divadelné festivaly, máme deň Mesta, jarmok, vianočné trhy, mali sme pivný festival. Nové Mesto každoročne zvyšuje rozpočet MsKS, čo nie je v čase krízovom v iných mestách pravidlom. Snažíme sa ponuku kultúry pre Novomešťanov trvale rozširovať. V tomto smere by som si vedel predstaviť väčšiu spoluprácu s podnikateľmi, ktorý si toto často predstavujú tak, že mesto sa o všetko postará. Ale opakujem. Ak niekomu chýba určitý druh kultúry, treba ho presne špecifikovať, som otvorený diskusii v rámci možností mesta.

NMKY: V predchádzajúcej volebnej kampani ste sľubovali Novomešťanom prebudovanie “Zájazdného hostinca” situovaného na hlavnom námestí na objekt ktorý bude plniť spoločensko – historicko – kultúrnu funkciu. Objekt mal zabezpečovať určité informačné centrum Nového Mesta….

Jozef Trstenský : Musím férovo a chlapsky priznať, že čo sa týka informačného centra mesta, tak v tomto smere máme veľké rezervy. V minulom období sme mali iné priority. Mojou filozofiou je, že skôr, ako niečo ponúkneme, musíme mesto prebudovať, skrášliť, aby sme mali čo ukázať a ponúknuť. Aj v tomto smere je nutnosť zlepšenia vzájomnej spolupráce mesta s podnikateľskou sférou.

NMKY : Pôsobíte v Trenčianskom samosprávnom kraji ako podpredseda a jednou z Vašich oblastí záujmu je školstvo. V súčastnosti je jednou z dominantných tém prebiehajúca optimalizácia stredného školstva. Hrozí v tomto smere novomestským školám pod rúškom “optimalizácie” rušenie škôl, respektíve prepúšťanie pracovníkov?

Jozef Trstenský : V Novom Meste prebehla optimalizácia stredných škôl začiatkom tohto školského roka. Bola zrušená SOŠ na ulici Jánošíkovej a následne organizačne začlenená pod SOŠ na ulici Piešťanská. Vznikla SOŠ obchodu a služieb, čiže proces optimalizácie máme za sebou. Osobne si nemyslím, žeby v dohľadnej dobe 10 rokov malo prísť k ďalšej optimalizácii. Ľudia sa teda nemusia báť prepúšťania v školstve. Práve naopak. Trenčiansky samosprávny kraj pripravuje s partnermi experimentálna trieda pre duálne vzdelávanie, kde žiaci budú “tráviť” až 60 % vzdelávacieho času vo fabrikách. Bolo podpísané memorandum s podnikateľmi v Novom Meste o vzájomnej spolupráci. Čiže z toho plynie, že školstvo meníme pre potreby praxe a nie rušíme.

NMKY: Odchádzajúci primátor mesta Stará Turá Ján Kišš povedal: “Každý by mal vedieť, kedy je správny čas odísť. Som unavený a otrávený z ľudí. Obdivujem každého, kto má stále chuť sa venovať komunálnej politike”.

Jozef Trstenský : Toto je na individuálnom posúdení každého človeka. Práca primátora je veľmi náročná. Nie je to práca na hodiny, ale na celý rok. Ak si prečítate môj volebný program zistíte, že máme stále dostatok chuti na veci, ktoré by sme chceli presadiť v Novom Meste a tým posunúť naše mesto ďalej. Nie som ešte natoľko unavený, aby som povedal, že ma práca nebaví. Práve naopak, mám radosť z každého opraveného chodníka, cesty, zo všetkého čo sa v našom Meste podarí.

Ďakujeme za rozhovor.

Ste spokojný s aktuálnym primátorom?

TOP
X